De belangrijke rol van Kolmer back stage
Een van de belangrijkste onderdelen van toneel is het zogenaamde ‘changement de decor’. Pijlsnel worden er decorstukken, attributen en rekwisieten verwisseld en daarbij speelt Kolmer een belangrijke rol. Dat moet tegenwoordig nóg veiliger gebeuren dan voorheen. Recentelijk modificeerde Kolmer de motoren bij Theater Zuidplein, het Oude Luxor in Rotterdam, De Kleine Komedie in Amsterdam en het Stadstheater De Domijnen in Sittard. In de loop van de komende jaren zullen er nog vele volgen.

De reden om deze elektromotoren te modificeren is het voorkomen van onveilige situaties die ontstaan bij het verwisselen van decorstukken. Daarom zijn er in de theaterwereld nieuwe veiligheidsrichtlijnen gekomen die voldoen aan de veiligheidseis SIL3. Theaters moeten in het kader van deze richtlijn een integrale analyse maken van wat er verkeerd kan gaan en maatregelen nemen. Zowel onderdelen als apparatuur moeten faalveilig zijn. Veilige aandrijving moet ongelukken voorkomen bij het wisselen van decorstukken. Er moet dus een dubbele zekerheid zijn om bij falen het proces tot stilstand te brengen. Aan Kolmer de taak om hiervoor een oplossing te verzinnen.

Podium
Om grote extra investeringen te voorkomen – want de theaterwereld is de laatste jaren flink gekort op subsidies – zocht Kolmer naar een manier om de bestaande motoren aan te passen. Uit het leveringsprogramma voerde Kolmer een dubbele rem ten tonele die op de bestaande aandrijving is gebouwd. Mocht de ene rem niet functioneren, dan neemt de andere het over. Zo speelt Kolmer achter de coulissen een belangrijke rol met oplossingen die eigenlijk op het podium thuis horen.
Motoren Kolmer