Kolmer heeft in samenwerking met Slingerland Techniek B.V. twintig Permanent Magneet motoren geleverd voor zuurkasten van Wetterskip Fryslan oftewel Waterschap Friesland. Deze kasten zijn nu opgeleverd en functioneren boven verwachting.
Dit 24 uurs bedrijf heeft door toepassing van deze IE4 motoren een grote energiebesparing behaald!