IE4 motoren nu ook beschikbaar in kortsluitanker-uitvoering

31-08-2018

IE4 motoren nu ook beschikbaar in kortsluitanker-uitvoering

Sinds de invoering van nieuwe richtlijnen voor het energieverbruik van elektromotoren zijn er grote stappen gemaakt in het ontwerp van elektromotoren. Motoren worden opgedeeld in de klassen IE1 (laag rendement), IE2, IE3 en IE4 (heel hoog rendement), waarbij het gros van de motoren tegenwoordig minimaal IE3 moet zijn.

De eis van IE3 is voor verschillende bedrijven nog niet genoeg. Zij zijn zich bewust van de CO2-footprint van een elektromotor en de kosten die dit met zich meebrengt en daarom willen zij motoren die nog energiezuiniger zijn.

Tot voor kort konden hogere rendementen (IE4+) alleen gerealiseerd worden door het toepassen van Permanent Magneet rotoren. Deze PM-motoren hebben een rotor waar permanent magneten op zijn geplaatst. Ze verbruiken minder energie omdat de rotor nu niet meer gemagnetiseerd hoeft te worden, maar al (permanent) gemagnetiseerd is. Ze hebben echter altijd een frequentieregelaar nodig om te kunnen functioneren en de prijs van magneten stijgt.

Als antwoord hierop heeft onze leverancier Cantoni Motor een nieuwe range met IE4 motoren in kortsluitanker-uitvoering ontwikkeld. Deze motoren functioneren hetzelfde als de bekende draaistroommotor, maar dan met minder energieverbruik. Deze motoren kunnen direct-online (DOL) aangesloten worden en hebben om te functioneren niet per definitie een frequentieregelaar nodig. De Cantoni IE4 motorenrange is op aanvraag leverbaar. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!


"Als er maatwerk gevraagd wordt, dan haalt Kolmer Elektromotoren ook alles uit de kast om naadloos aan te sluiten op onze vraag. Maatwerk gaat juist over details en daar zijn ze goed in!"


Eén van onze klanten

2019-02-05T15:37:53+01:00

Eén van onze klanten

"Als er maatwerk gevraagd wordt, dan haalt Kolmer Elektromotoren ook alles uit de kast om naadloos aan te sluiten op onze vraag. Maatwerk gaat juist over details en daar zijn ze goed in!"